Επικοινωνία
Αν θέλετε πληροφορίες ή κρατήσεις, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
στα παρακάτω τηλέφωνα ή στο e-mail.


Lions 1 Studios & Apartments,
Τηλ.: (+30) 22980 23852, 43698 / 210 58.11.947
Πόρος, 180 20
E-mail: lion@poros.com.gr