Τιμές

Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με την περίοδο
και τις ημέρες της διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε
τις προσφορές μας, επικοινωνήστε μαζί μας.


STELLA STUDIOS
Καγιαννάκης Μιχάλης
Ασκέλι, Πόρος
τηλ.: 22980 - 24881,210 - 4136049
κιν.: 6972603311