DROUGKAS NIKOLAOS

Poros town

Phone: (+30) 6987272057, 6980600323
Site: -

ZOGRAFOU

Galatas

Phone: (+30) 22980 23473, 24270
Site: -

KOSTELENOU

Poros town

Phone: (+30) 22980 25523, 23084
Site: -

LIAPODIMITRIS

Poros town

Phone: (+30) 22980 22231, 22010
Site: -

PETROPOULOU

Galatas

Phone: (+30) 22980 22209, 24094
Site: -

ROIDIS DIMITRIOS

Poros town

Phone: (+30) 22980 24793, 6932400161
Site: -